Pomocí residencí si můžete účinně ochránit své stavby a věci.
Pokud nechcete o nic na serveru přijít, je nutné residenci pečlivě vytvořit.

Vytvoření residence:
1) opatřete si dřevěnou motyku
2) označte levým kliknutím myši jeden roh a pravým kliknutím druhý roh oblasti, kterou chcete ochránit (oblast může být max 200 x 200)
3) napište příkaz /res select vert (rozšíří od bedrocku až do nebe)
4) napište příkaz /res create (název_residence) (název si můžete zvolit libovolný)
5) hotovo! pokud jste postupovali správně, máte residenci vytvořenou.

Na našem serveru lze vytvořit residence automaticky. Stačí si stoupnout do prostřed oblasti kterou chcete zabrat a napíšete příkaz

/res auto (název_residence) – vytvoříte rezidenci o maximální povolené velikosti.

Info Tool:
String (id 287)
Vezměte string do ruky a kliknete levým tlačítkem myši na nějaký předmět (item), do chatu se vám vypíše zda je v dané oblasti rezidence a info o ní.

Všeobecné příkazy:
/res select sky – prodlouží výběr co nejvýše
/res select bedrock – prodlouží výběr co nejníže
/res select size – zobrazí, jak je dané uzemí velké
/res limits – zobrazí limity residenci pro určité skupiny hráčů
/res info (název_residence) – zobrazí informace o dané residenci
/res tp – portne k residenci (vždy na kraj, ale níže uvedeným příkazem se může nastavit, kam se mají lidé portovat)
/res tpset – uvede bod, kam se hráči budou k residenci portovat (tento bod musí být uvnitř residence)
/res gset true/false/remove – slouží pro povolení nějaké skupiny editovat, chodit atd… do určité resky
/res message enter/leave – nastavení zpráv, když někdo vejde do residence (enter) nebo kdyz nekdo odejde (leave)
/res market sell – nastaví prodej residence za $ (potřeba iConomy)
/res market unsell – stáhne residenci z prodeje
/res lease cost – zobrazí cenu dalšího prodloužení residence (pokud si to na serveru nastavíte)
/res lease renew – prodlouží ochranu residence
/res rename – změní název residence
/res list – zobrazí vaše residence
/res listall – zobrazí všechny residence na serveru
/res default – nastaví nastavení residence do výchozího nastavení
/res market info – zobrazí info o residenci, co je na prodej
/res market buy – tímto příkazem koupíte danou residenci
/res subzone – tímto příkazem vytvoříte subzonu (její jméno bude vždy JmenoResidence.JmenoSubzony)
/res sublist – seznam subzon
/res listhidden – seznam tvých skrytých residencí (pouze admini
/res listallhidden – seznam všech skytých residencí na serveru (pouze admini)
/res lset – zakáže používání, pokládání daného itemu v dané residenci
/res flags – seznam flagů
/res mirrors – okopíruje flagy z dané residence a jinou danou residenci
/res lists – zobrazí permissions pro určité skupiny
/res server – vytvoří residenci, která bude patřit serveru (pouze admini)
/res current – zobrazí, kde daná residence je
/res give – danou residenci předáte danému hráči
/res setowner – změníte majitele residence (pouze admini)
/res resreload – reloadne residence (pouze admini)
/res resload – načte residenci
/res version – verze pluginu Residence

Všem těmto příkazům můžete změnit místo /res na /resadmin (Pouze admini!)

Přidání hráče do residence:

Pokud chcete dát všechna povolení, která máte i vy, například vašemu kamarádovi proveďte příkaz
/res pset (název_residence) (jméno_hráče) trusted t
Toto oprávnění můžete také kdykoli zrušit příkazem
/res pset (název_residence) (jméno_hráče) trusted f
POZOR! Toto povolení dávejte jenom lidem, kterým na 100% věříte! Pokud chcete hráčovi povolit pouze určité věci v residenci využijte vlajky (více dole).

Vlajky:
Pomocí vlajek (jejich seznam naleznete níže) můžete v residenci povolit nebo zakázat určité věci.
Buď pro všechny hráče nebo i pouze pro určitého hráče.
NYNÍ LZE NASTAVOVAT JEDNODUŠE POMOCÍ MENU PŘÍKAZEM
/res set (název_residence) pokud stojíte v residenci, její název můžete vynechat

(vlajka) t – povolí vlajku v residenci pro všechny hráče
/res set (název_residence) (vlajka) f – zakáže vlajku v residenci pro všechny hráče
/res pset (název_residence) (jméno_hráče) (vlajka) t – povolí vlajku v residenci pro určitého hráče
/res pset (název_residence) (jméno_hráče) (vlajka) f – zakáže vlajku v residenci pro určitého hráče

Seznam vlajek:
build – možnost pokládat a ničit bloky v residenci
place – možnost pokládat bloky v residenci
destroy – možnost ničit bloky v residenci
use – možnost využívat tlačítka, páčky, apod.
container – možnost otevírat truhly, pece, dveře, atd.
pvp – možnost bojovat v residenci (ovlivňuje také fungování házecích elixírů)
tp – možnost teleportovat se k residenci
ignite – možnost zapálit oheň v residenci
animalkilling – zabíjení zvířat v residenci
firespread – šíření ohně v residenci
bucket – používání kyblíku v reisdenci
flow – tekoucí láva a voda
lavaflow – tekoucí láva
waterflow – tekoucí voda
creeper – bouchání creeprů
monsters – spawnování příšer v residenci
animals – spawnování zvířat
piston – pistony v residenci
diode – používání reapetru
lever – používání páčky
button – používání tlačítka
door – používání dveří
table – používání pracovního stolu
enchant – používání kouzelného stolu
brew – používání varného stojanu
bed – používání postelí
cake – jedení dortu
note – cinknutí notebloku
vehicledestroy – zničení vozíků
shear – stříhání ovcí
leash – vyvedení mobů z residence
keepexp – xp po smrti zůstanou
keepinv – věci v inventáři po smrti zůstanou

Příklady:
Neteče mi v residenci voda a chci její tok zapnout, název residence je Dum ->/res set Dum flow t

Hráč oskar je můj kamarád, chceme spolu pracovat na projektu. Kamarádovi věřím, chci mu dát plné oprávnění, název residence je domecek -> /res pset domecek oskar trusted t

Pokud stojíte přímo uvnitř residence, můžete název residence vynechat.

Subzóny:
Subzóny slouží k vytvoření takových malých „residencí“ uvnitř vaši residence. Můžete si tak označit jednotlivé místnosti, vytvořit více destinací teleportů nebo nastavit jiné vlajky této subresidenci.
Subresidence se označuje stejným způsobem jako residence (ale veškerý výběr musí být v již existující residenci). Po označení zadejte příkaz /res subzone (jméno subzony).
S takto vytvořenou subresidencí můžete pracovat podobně jako s normální residencí, její název je

jméno_residence.jméno_subzóny – residenci a subzonu oddělujeme vždy tečkou.

V subzóně se dají také, stejně jako v hlavní residenci, nastavovat vlajky
/res set (jménoResky).(jménoSubzony) flags t
/res pset (hráč) (jménoResky).(jménoSubzony) flags t

Změna při vstupu a opuštění residence:
Můžete změnit zprávy, které se hráči zobrazí, když vstoupí nebo opustí residenci.
Pro změnu vstupní zprávy napište: /res message (název_residence) enter (zpráva)
Pro změnu zprávy při opuštění residence napište:
/res message (název_residence) leave (zpráva)

U těchto zpráv můžete používat také proměněné:
%player – zobrazí jméno hráče, kterému se zpráva zobrazí
%residence – zobrazí jméno dané residence
%owner – zobrazí jméno majitele residence

Smazání residencí:
/res remove (název_residence)
Je vyžadováno potvrzení tohoto příkazu, to provedete pomocí /res confirm.