§1) Obecná pravidla
Připojením se na servery hráč souhlasí se všemi níže uvedenými pravidly a podmínkami! Za porušení pravidel bude hráč potrestán. Členem admin teamu je hráč, který má rank „Vedení“, „Stavitel“, dále jen Administrační tým. Admin team si vyhrazuje právo na změnu pravidel za účelem sjednání lepší hratelnosti, vyváženosti a bezpečnosti. O změnách budou hráči včas informováni na hlavní stránce hry daného serveru. Admin team neručí a nenahrazuje škody způsobené nedodržením jakéhokoliv pravidel, zde uvedených! Pokud hráč ví o skutečnosti, že jiný hráč porušuje pravidla, je povinen to neprodleně ohlásit Admin teamu. V opačném případě může být sám potrestán. Veškerý herní obsah, jako jsou herní předměty, peníze, herní účty či postavené bloky jsou majetkem serveru a v případě jakékoliv ztráty není nárok na odškodnění ze strany serveru! Vyložení pravidel je možné pouze adminem serveru.
§2) Uživatelské účty
Nepoužívejte hesla, která již používate k přihlašování k jiným programům, či službám! (Např. Heslo k emailu, facebooku atd.) Nepoužívejte u svých účtů hesla, která lze snadno odhalit(např. stejný nick a heslo). Heslo by mělo obsahovat alespoň jednu číslici. Je zakázáno komukoliv sdělovat přístupové heslo ke svému účtu. Je zakázáno vést účet pro komerční účely. Je zakázáno prodávat, kupovat nebo nabízet účty či jejich části výměnou za herní či reálný zisk. Nabízení, prodej a výměna účtu, herních itemů či jakýhkoli jiných služeb za účelem reálného zisku je zakázáno. Jakékoli odkazy, které odkazují na jiné než servery či web serveru jsou zakázány. Je povoleno převzetí/předání jiného účtu, za předpokladu, že hráč bude vlastnit na serveru maximálně dva účty. Je zakázáno obcházet zákazy hraní na našich serverech, jakýmkoliv způsobem! Jsou zakázány pokusy o připojení se na cizí uživatelské účty, či nalogování se! V případě neaktivity delší než 30 dnů, si vyhrazujeme právo smazat uživatelský účet a všechny aktivity spojené s uživatelem bez varování Hráč je povinen v případě chyb, nesprávného fungování jeho účtu, či shledání nadměrná oprávnění na jeho účtu, tuto skutečnost neprodleně nahlásit administrátorům serveru
§3) Mody a Texture packy
Je zakázáno používání jakýhkoliv pomocných programů, X-ray modů či X-ray texture packů, které zvýhodňují hru! Povolenou vyjímku tvoří pouze Minimapa a standartní balíky texture packů! Pokud si nejste jisti, zda je mod nebo nástroj dovolen, požádejte o konzultaci Admin team!
§4) Griefing a bugování
Na hráče, který byl okraden a neměl vytvořenou residenci admin může a nemusí brát zřetel! Proto je nutné mít residenci! Zakázáno ničit stavby cizích hráčů v základním světě World! Zakázáno jakýmkoliv způsobem umisťování proudu lávy na cizí budovy a pozemky. Pokládání lávy na cizí budovy a pozemky je zakázáno! Je zakázáno zamykat jakékoliv cizí cedule, dveře, poklopy, truhly a bloky, které nejsou umístěné ve stejné frakci v herním světě ! Je přísný zákaz jakékoliv manipulace s bloky a itemy, které přidá moderátor nebo admin za účelem jiným než darování či odměny v soutěžích! Je zakázáno nechávat neoznačené a nezasypané 1×1 díry ve všech světech. new Zakázáno stavět stavby o velikosti 1×1, sloupy, nesmyslné tvary či ilegální symboly ve všech světech. new V případě neaktivity hráče delší než 30 dnů, si vyhrazujeme právo smazat jakoukoliv jeho stavbu, včetně věcí bez varování! V případě nevhodně postavené stavby, stavby která porušuje pravidla či esteticky nezapadá do kontextu světa či oblasti, si vyhrazujeme právo tuto stavbu smazat!
§5) Herní svět
Zakázano stavět domy bez reálně vypadajících základů (tj. zákaz stavění domů ve vzduchu) Zakázáno stavět domy pouze z jednoho materiálu (tzv. Cobble domy) Zakázáno zanechávat blocky listí ve vzduchu (tj. pokácení stromů a ponechání koruny) ve všech světech – vyjma Mining světa. new Zákaz stavění frakčních sídel pod vodou nebo lávou. Zákaz jakékoliv manipulace s vodou a lávou. Zákaz využití vody a lávy k obranným účelům. (např. proti výstřelům z děl) Zákaz využívání a provozování XP farem, či jiných lagovacích nástrojů (strojů zpomalující plynulost hry) Zákaz vlastnění a využívání spawnerů ve všech světech.new Každý nalezený spawner musí být ihned odstraněn. new Je přísně zakázáno sdělovat hesla či souřadnice k pokladům, tajným lokacím, questovým lokacím či world bossům ve všech chatech včetně msg či cedulek.new Je zakázáno portování hráčů k pokladům.new Je taktéž zakázáno nabízení portu k pokladům, questovým lokacím apod. za účelem reálného či herního zisku. new
§6) Tresty
Tresty za porušení posuzuje oprávněný člen Admin teamu, dle jeho uvážení udělí úměrně odpovídajícím trest. viz. Dodatek k systému trestů. Hráč se může v případě nesouhlasu s potrestáním, odvolat k nadřízenému členu Administračního teamu (pokud nějaký další nadřízený je). Rozhodnutí Admina je konečné, a nelze se proti němu odvolat! Administrační team si vyhrazuje právo na potrestání i v případě, že povodné trestné jednání není uvedené v pravidlech! V případě porušení některého z uvedených pravidel, může být hráč potrestán i v případě, že server podpořil finanční částkou! Pokud uživatel dostal IPban, AT si vyhrazuje právo na unban sms nepřihlédnout a ban neodpustit! Doporučujeme v tomto případě kontaktovat adminy a zeptat se jich, zda mohou unban sms odeslat. Unban sms je nevratná. Je zakázáno obcházet aktivní tresty, pomocí jakýchkoli prostředků new Je zakázáno vytvoření dalšího herního účtu pro účely obcházení aktivního trestu new Při jakémkoli obcházení aktivního trestu si Admin vyhrazuje právo tento čin potrestat dle uvážení. new
§§7) Chyby ve hře
Každý hráč je povinen okamžitě nahlásit chyby ve hře Admin teamu. Jedná se zpravidla o nestandardní chování hry oproti předchozímu stavu. Úmyslné využívání chyb k získání výhod povede k banováním herních účtů, nebo k jiným trestům.
§8) Chat a herní systém
Je zakázáno nabádat ostatní hráče k porušování pravidel hry, či se jiným způsobem pokoušet narušit její chod. Je zakázáno používat nickname, který obsahuje vulgární výrazy či obsahuje ilegální podtext (např. projev rasismu či politického hnutí) Je zakázáno urážení ostatních hráčů, vkládání sprostých slov do hry a zastrašování hráčů. Jsou přísně zakázany projevy rasismu, pornografie, politického extremismu! Je zakázáno vydávat se za člena Admin teamu a odkazovat se na konexe spojené s Admin teamem. Zakázáno vyhrožování (v herním duchu je tolerováno),a podvodné jednání na hráčích ! Je zakázáno vkládat do hry odkazy na stránky s obsahem porušujícím autorská práva či reklamy na cizí servery a stránky. Zakázán je též spam jakéhokoliv formátu! (př. /tpa; /msg spamy; Je zakázáno žádat administrační tým o peníze, herní předměty, změnu herního modu! Zakázáno podávat administračnímu týmu lživá obvinění, či informace! Jsou zakázány podvodné obchody (např. nedodržení podmínek obchodu, lákání do resky za účelem zabití)! Využívání neznalosti nezkušených hráčů k oloupení, nebo ztrátě věcí. (Záleží jak posoudí vedení) Zakázáno mít pozici home v cizí residenci , bez souhlasu majitele! Jsou přísně zakázány projevy šikany a hrubého chování! Je zakázáno napodobovat členy vedení admin teamu! Projevy zesměšňování členů vedení, mohou být považovány za velmi urážlivé. Všechny zde uvedená pravidla se týkají jakékoliv formy chatu včetně frakčního chatu, global chatu, cedulí a samozřejmě i použití /msg. Při cílených a neopodstatněných psaných napadání členů AT týmu, je konání automaticky považováno jako porušení pravidel!.new
§9) Finanční podpora serveru
Finanční podporu serveru nelze vymáhat zpět, peníze jsou použity na podporu soukromého serveru webové stránky, mumble a TS! Výhody, které hráči podporující server mají nejsou trvalé a vyžadujeme si právo je kdykoliv změnit, nebo zrušit. Výhody, které hráči podporující server mají končí buď vypršením doby, porušením pravidel, nebo zánikem serveru.
§10) Eventy
V případě, že na serveru probíhá event, platí pro něj specifická pravidla, která jsou vymezená hostitelem